Карамфил

Карамфил

Карамфил

Има силно противовъзпалително действие. Подоб­рява храносмилателните процеси, премахва спазмите и хълцането.
Ароматът на карамфиловото масло подобрява па­метта и възприемането на информация, възстановява душевните сили след голямо нервно напрежение.

Leave a Comment

Начало
Акаунт
Количка
Търси