Епилепсия

Епилепсия

Епилепсия

Консултант: д-р Екатерина Витева, дм

Симптоми на епилепсията 

Пристъпите са единствените видими симптоми на епилепсията. Съществуват различни видове пристъпи, а симптомите при всеки човек могат да се изявят по различен начин.
Продължителността на пристъпите обикновено е от няколко секунди до няколко минути. Възможно е пациентите да останат в съзнание или да загубят съзнание, да не помнят какво е станало по време на пристъпа или дори да не знаят, че са получили пристъп.

Епилептичните пристъпи, които са свързани с падане или стягане на мускулите и последващи гърчове на крайниците, са лесни за разпознаване. Но много от видовете пристъпи не включват тези признаци и се забелязват по-трудно. При някои пристъпи пациентите се втренчват в продължение на няколко секунди, а други се характеризират само с няколко мускулни трепвания, завъртане на главата, усещане на странна миризма или зрителни нарушения, които се забелязват само от пациента.

Епилептичните пристъпи често започват без предупреждение, въпреки че при някои хора се наблюдава предшестваща аура. Пристъпът приключва, когато абнормната мозъчна електрична активност спре и се замени от нормална електрична активност.

Епилептичните пристъпи могат да бъдат парциални и генерализирани:

Парциални (фокални) пристъпи

Парциалните пристъпи започват от определена област в мозъка. Най-често срещаните видове парциални пристъпи са:

Прости парциални пристъпи – при тях съзнанието е запазено.

Комплексни парциални пристъпи – няма пълна загуба на съзнание, но съзнанието е стеснено и липсва контакт с пациентите.

Парциални пристъпи с вторична генерализация – започват като прости или комплексни парциални пристъпи, но след това генерализират и изглеждат като генерализирани тонично-клонични пристъпи. Парциалните пристъпи с вторична генерализация и първично генерализираните тонично-клонични пристъпи понякога се разграничават трудно, но се лекуват по различен начин. Повечето тонично-клонични пристъпи при възрастни започват като парциални пристъпи и са изява на парциална епилепсия, а първично генерализираните тонично-клонични пристъпи се срещат по-често при деца.

Генерализирани пристъпи

Пристъпите, при които абнормната електрична активност започва едновременно от двете мозъчни хемисфери, се наричат ​​генерализирани пристъпи. Основните видове генерализирани пристъпи са:

Генерализирани тонично-клонични пристъпи (grand mal пристъпи), по време на които болният внезапно пада на земята, често с травматизъм, следва стягане на мускулите за 15-20 сек. и нарушение на дишането; с последващи едновременни гърчове на крайниците за 30-40 сек. при възстановено дишане. При тези пристъпи е възможно изпускане по малка или голяма нужда, както и прехапване на езика или бузите. При някои пациенти след пристъпа има известно объркване или сънливост, които продължават различно време.

Епилептични абсанси (petit mal пристъпи) – с кратка загуба на съзнание (няколко секунди) с втренчване на погледа, без спомен какво се е случило.

Миоклонични пристъпи – с кратки, бързи мускулни потрепвания.

Атонични пристъпи – характеризират се с внезапна загуба на мускулен тонус и  падане.

Тонични пристъпи – с внезапно стягане на мускулите и чести падания.

Хората дават различни имена на пристъпите: конвулсии, гърчове. Но правилният термин е пристъп. Гърчовете са само една характеристика на някои пристъпи.

Епилептичните пристъпи понякога се бъркат с психогенни пристъпи, които не са резултат от абнормна електрична активност. Психогенният пристъп може да бъде провокиран от стрес, психотравматично изживяване, нараняване и други.

Кога да се обадя на Бърза помощ?

Обикновено не е необходимо да търсите Бърза помощ при епилептичен пристъп, но е задължително да се обадите на 112 в следните случаи:

– първи пристъп;

– сериозно нараняване;

– затруднено дишане след приключване на пристъпа;

– втори пристъп веднага след първия, без възстановяване между двата;

– пристъпът продължава 2 минути повече от обикновено;

– пристъпът продължава повече от 5 минути и не знаете колко е обичайната продължителност на пристъпите.

Тези препоръки са особено важни при тонично-клонични (конвулсивни) пристъпи.

 

Източник: credoweb.bg

 

Leave a Comment

Количка
Начало
Акаунт
Количка
Търси